top of page

ARCHIDEMY 

PLANT LIBRARY

Plants are our essential source of supporting life. Releasing oxygen in the environment, absorbing carbon dioxide, providing a habitat and food, regulating the water cycle are just a few benefits of sharing our planet with plants. We're describing plants with their class, family, type features with caring needs. 

Have a great time! 

PLANTS: Features & Care

unnamed.jpg

Mabet Ağacı,Gümüş Meyve

GINKGO BILOBA

Class: Ginkgoinae

Sınıf: Fil Kulağı Yapraklılar

Family: Ginkgoaceae

Aile: Ginkogiller

Type: Ginkgo

Cins: Ginko

ginkgo-biloba-mabet-agaci-fidani-yaprak-
51eEthpOvGL.jpg

Yaşayan tohumlu bitkilerin en eskisi ve ilkeli olan Ginko Biloba, kışın yapraklarını döken, başlangıçta pramidal, sonraları dağınık tepeli olan bir ağaçtır. 30-40 metre boylanabilir. Vatanı Çin olmakla birlikte Doğu Asya ülkelerinde kutsal olarak kabul edilerek özellikle tapınaklarda yetiştirilmektedir. Türkiye'de de birçok şehirde park ve bahçeleri dekoratif görünümü sayesinde güzelleştirmektedir. Açık tohumlu olmasına rağmen geniş yapraklıdır. Yapraklar demetler halinde bir arada bulunur. Alt yüzleri daha soluktur. Sonbaharda dökülmeden önce mat sarı renk alırlar. Yapraklardan, günümüzde özellikle yaşlılıktaki unutkanlığa karşı kullanılan, kılcal damar açıcı özelliği bulunan bir ilaç elde edilir. Ginko Biloba meyvesi ise önceleri sarı yeşil, olgunlukta turuncu renktedir. İçinde bir adet tohum yer alır ve bu tohumun iç kısmı odunsulaşmıştır. Olgun tohumlar besince zengin olup yenebilir, meyve pek güzel olmayan bir kokuya sahiptir. 

Ginko Biloba, the oldest and primitive of living seed plants, is a tree that shed its leaves in winter, initially pyramidal and later with scattered crests. It can grow for 30-40 meters. With the knowledge of its' homeland is China, it is considered sacred in East Asian countries and is grown especially in temples. Thanks to its' decorative appearance it also beautify the parks and gardens in Turkey. Although it has open seeds, it has broad leaves. The leaves are found together in bunches. Their lower faces are paler. They get a dull yellow color before shedding in autumn. A medicine with capillary opening properties is obtained from the leaves, which is used today especially against forgetfulness in old age. Ginko Biloba fruit is yellow green at first and orange in maturity. There is a seed inside and the inner part of this seed is woody. Ripe seeds are rich in nutrients and can be eaten, the fruit has an unpleasant odor.

blue.jpg

Mavi Ladin

PICEA Pungens

Class: Coniferae

Sınıf: Kozalaklılar

Family: Pinaceae

Aile: Çamgiller

Type: Picea

Cins: Ladinler

mavi-ladin-dal.jpg
agac-0298.jpeg

Doğal olarak Kuzey Amerika'nın batısında yetişen Mavi Ladin, ağaçlar arasında çok yaygın olmayan gri-mavi rengi ve gösterişli yapısı ile dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de park ve bahçe düzenlemelerinde sıkça kullanılmaktadır. Kışın yaprağını dökmez, iğne yapraklıdır. 30-40 metre boylanabilen bu ağaç, besin yönünden zayıf topraklarda da yetişebilir, nem isteği azdır. Kuraklığa, soğuğa ve hava kirliliğine karşı dayanıklı olmakla birlikte çoğunlukla tek tek veya küçük topluluklar halinde bulunmaktadır. Gri kahverengi gövde kabuğu ileri yaşlarda çatlar, pullanır ve dökülür. Kalın dallı bir ağaçtır, 80 cm'ye kadar çap yapabilmektedir. 

Blue Spruce grows naturally in the west of North America, with showy blue-gray color and structure which is not so common among trees, as in many parts of the world is in Turkey are also often used in parks and gardens regulations. It does not shed its leaves in winter, it is coniferous. This tree, which can grow for 30-40 meters, can also grow in nutrient-poor soils, it has less moisture demand. It is resistant to drought, cold and air pollution, it is also mostly found individually or in small communities. The gray-brown body crust cracks, flakes and falls off at an older age. It is a thick branched tree, can grow up to 80 cm in diameter.

japanese-maple-tree.jpg

Japon Akçaağacı

ACER PALMATUM

Class: Dicotyledonae

Sınıf: İki Çenekliler

Family: Aceraceae

Aile: Akçaağaçgiller

Type: Acer

Cins: Akçaağaçlar

Acer Atropurpureum-300x300.jfif
acer-palmatum-fr-arnoldarb.jpg

Kışın yaprağını döken, çalı ya da 7-8 metre boylanabilen küçük bir ağaçtır. Vatanı Çin, Japonya ve Kore'dir. Ilıman iklimleri sever, ancak soğuğa da dayanıklıdır. Birbirinden farklı formları, farklı yaprak renkleri ve biçimleriyle Türkiye'de, son yıllarda park ve bahçelerin gözde ağacı haline gelmiştir. Farklı yaprak renklerine göre yeşilimsi veya pembemsi gri gövde ileri yaşlara kadar çatlaksızdır. 3-4 mm çapındaki küresel meyvesi 2-3 cm uzunluğundaki kanatlara sarılıdır, kanatlar arasındaki açı geniştir. 

It is a shrub or a small tree that can grow 7-8 meters tall, that shed its leaves in winter. Its' homeland is China, Japan and Korea. It likes temperate climates, but is also cold-resistant. With its' different forms from each other, with different leaf color and shape in Turkey, Japanese Maple has become the favorite tree of parks and gardens in recent years. Greenish or pinkish gray stem is unbroken until old age, depending on different leaf colors. Its spherical fruit, 3-4 mm in diameter, is wrapped around 2-3 cm long wings, the angle between the wings is wide.

bottom of page